Pszichoterápia

Pszichoterápia

Dr. Medgyaszai Melinda

Az emberek többsége, ha meghallja ezt a szót, többnyire betegséggel azonosítja a jelentését, ez azonban távolról sem igaz. A pszichoterápia a „mindennapi” ember segítsége lehet a problémákkal, kihívásokkal küzdő mindennapokban. Önmagunk megismerése, elfogadása, váratlan történés, esemény feldolgozása vagy „bevett” viselkedés – mintáink megváltoztatására. Bárkinek az életében történhet olyan helyzet vagy esemény, aminek a feldolgozása nehezebben vagy egyáltalán megy, ez rányomja a bélyegét a mindennapokra, ami szorongáshoz vezet.

Biztos sokan szembesültek már hasonló kérdésekkel önmagukban:
Miért velem történik ez megint? Hogyan kezelhetnék helyzeteket másképp? Hogyan fokozhatnám a teljesítményemet?

A stressz és szorongás pszichoszomatikus betegségekhez vezet például hát-, gyomor-, fejfájás stb.

A sikeres terápia kulcsa a tanult, gyakorlott és felkészült szakember!

Hogyan segíthetünk és mit is jelent a kognitív terápia?

A kogníció gondolkodást jelent, ennek teljes folyamatát az észleléstől egészen az emlékezésig.

A kognitív pszichoterápia azon alapszik, hogy ha megértjük hogyan gondolkodunk magunkról, a világról és a jövőről, akkor változtatni is tudunk rajta – így javíthatjuk negatív én-, világ- és jövőképünket, enyhíthetjük szenvedésünket, javíthatjuk hangulatunkat és teljesítményünket. Gondolkodásmódunk gyermekkorunkból ered, életünk folyamán egyre több réteg rakódik rá. Saját látásmódunkat igaznak és megváltoztathatatlannak érezzük – holott lehet, hogy életünk eseményeit torz tükrön át szemléljük, mely megakadályoz bennünket erőforrásaink feltárásában, a realitás vizsgálatában.

A pszichoterapeuta nem gyógyít – de a terápiás kapcsolat igen, amennyiben közös erőfeszítéssel megérthetjük a gondolkodási hibákat és lehetőségünk nyílik rá, hogy egy hasznosabb, hatékonyabb irányba forduljunk.

A terápiában a leginkább foglalkoztató tünetek, szituációk felől indulunk, ezeket elemezzük, keressük a belső akadályokat, melyek meggátolják egy boldogabb, eredményesebb élet kibontakozását. Mélyebbre ásva megkeressük az életünket negatívan befolyásoló attitűdöket, illetve a gyermekkorban kialakult, ma már inkább káros sémákat.

Mik azok a sémák?

A világ oly sok információt önt ránk, hogy ezeket gyermekként sémákba rendezzük, s a világot aztán ezeken keresztül szemléljük. Adott karakterrel beleszületünk egy adott helyzetbe – és alkalmazkodunk hozzá. A sémák kialakuláskor tehát adaptívak, később azonban már megváltozott körülmények, feltételek mentén már szenvedést okozhatnak számunkra.

Hogyan lehet a gondolkodáson, a sémákon változtatni?

Az első lépés: felismerni a negatív gondolatokat, attitűdöket, maladaptív sémákat. Figyelni aktiválódásukat, résen lenni. A következő lépés: eszközöket tanulni, melyekkel aktiválódásuk, eluralkodásuk megakadályozható, mellyel visszaszoríthatóak, megszelídíthetőek.

Bár a megrögzött beállítódásokkal való megküzdés, a változtatás nem egyszerű és messze nem könnyű, de ha idáig jutva az olvasásban arra gondol, hogy ez nem fog menni, akkor rögtön gondoljon arra a tényre, hogy ez a gondolat lehet az Ön sémájának aktivizálódása és nem a valóság.

Nincs új a nap alatt.

A kognitív terápia alapjai egészen az ókori sztoikus filozófiához nyúlnak vissza, mely szerint az embert nem a világ dolgai zavarják, hanem az, ahogy szemléli – s hogy a külső tényezőket, melyeken nem áll módunkban változtatni, meg kell tanulnunk elviselni. Utóbbiban jó szolgálatot tehetnek a relaxációs és kommunikációs technikák.

 

Milyen esetekben és milyen terápiák alkalmazásával segítünk

1, Viselkedésterápia

Kóros magatartásformák kedvező irányú befolyásolása. Hiányzó, de szükséges magatartásformák kialakítása a tanulási folyamatok törvényszerűségeinek figyelembevételével, terápiás céllal.

Milyen esetekben segíthet: külsőleg is észlelhető magatartás-zavarok, pl. alvászavar, impulzus-kontroll zavar, szexuális diszfunkció, kényszerek, fóbiák

 

2, Kognitív terápia

Magatartási zavarok, önkép zavarok hátterében rejlő kóros (diszfunkcionális) attitűdök módosításának eljárásrendszere.

Milyen esetekben segíthet: szorongásos zavarok, személyiségzavarok, stressz kezelési nehézségek, kiégés

 

3, Pszichoterápiás krízisintervenció: pszichés krízis célzott kezelése

Milyen esetekben segíthet: veszteség, gyász, súlyos megbetegedés, sérülés, egzisztenciális veszélyeztetettség

 

4, Szupportív terápia

A páciens problémáinak felismerése, életvezetési nehézségek megoldása, pszichiátriai vagy szomatikus betegségeinek feldolgozása, ezek kezeléseinek segítése, kiegészítése.

Milyen esetkben segíthet: A kognitív terápia feltételei nem állnak fenn, de pszichés támogatás szükséges

 

5, Relaxációs tréning

Testi működések tudatosítása és harmonizálása meghatározott gyakorlatsorozat alkalmazásával, melynek során feltételes reflexek épülnek ki. A gyakorlatok elsajátításával a pszichés nyomás csökken, a szorongás oldódik, a vegetatív működés szabályozódik.

Alkalmazott módszerek: Schultz-féle autogén tréning, Jacobson-féle progresszív relaxáció, mindfulness
Milyen esetekben segíthet: neurotikus kórképek, szorongások

 

6, KIP

Katathym imaginációs pszichoterápia, alapszint Leuner-i képekkel. Ez azt jelenti, hogy a képzelet erejével, megadott hívóképek segítségével közösen kapcsolatba lépünk saját belső, tudatalatti erőforrásainkkal.

Milyen esetekben segíthet: neurotikus kórképek, pszichoszomatikus zavarok, amennyiben a páciens személyisége a kognitív terápiás megközelítést nem teszi lehetővé